Μεμονωμένοι και Συστηματικοί Καθαρισμοί

Μεμονωμένοι και Συστηματικοί Καθαρισμοί

Αναλαμβάνουμε:

• Οικίες

• Πολυκατοικίες

• Εταιρίες – Γραφεία

Υπηρεσίες:

• Αρχικοί καθαρισμοί

• Γενικοί καθαρισμοί

• Καθαρισμοί εσωτερικών και εξωτερικών χώρων

Comments are closed.