Η Φιλοσοφία

Η Φιλοσοφία των Προγραμμάτων  Green Services της Natoural Cleaning είναι μια πρωτοποριακή πρωτοβουλία της Klintec, μαζί με τις Υπηρεσίες υποστήριξης όλων των καινοτόμων τμημάτων της.-τίτλο12

Οι Αναβαθμισμένες Bio-εφαρμογές Διαχείρισης Εσωτερικών Χώρων δημιουργούν επαναστατικές μεταβολές, για μια απόλυτα ισορροπημένη καθαριότητα και οικονομία με άμεσα αποτελέσματα, συνδέοντας και αξιοποιώντας με συνέπεια και σεβασμό, τις βάσεις μιας «Ασπίδας προστασίας» για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Τα εξειδικευμένα προγράμματα  Green Services της Natoural Cleaning για Επαγγελματική Απορρύπανση με Βιο-καθαρισμούς Αντιρρυπαντικής Τεχνολογίας, έχουν σχεδιαστεί και υλοποιούνται μεθοδικά μέσα από την Διαφορετικότητα μιας υψηλής ποιότητας παροχής Καινοτόμων Υπηρεσιών , αναδεικνύοντας την επιτακτική ανάγκη στην τήρηση των κανόνων για την Προαγωγή Καθαριότητας και Υγιεινής, στους εσωτερικούς χώρους.

Οι Αναβαθμισμένες Bio-εφαρμογές Διαχείρισης Εσωτερικών Χώρων , σε μια αγορά, όπου όλοι “δείχνουν” ότι παρέχουν τις ίδιες υπηρεσίες, στοχεύουν στην αναγνώριση μιας φιλικά αξιόπιστης επαγγελματικής προσέγγισης των καταναλωτών, με σεβασμό στις προσδοκίες των αναγκών τους, την αναβάθμιση της ποιότητας στον τρόπο ζωής τους.

Με την επίτευξη των υψηλότερων ποιοτικά εφαρμογών για την Ελληνική αγορά, συμβάλουν στο ανώτερο δυνατό επίπεδο στην απομάκρυνση από τους εσωτερικούς χώρους ,των “ρυπογόνων μικροβιακων φορτίων”, των αλλεργιογόνων περιττωμάτων από τα ακάρεα, βακτηριδίων, μυκήτων που βρίσκονται ακόμα και μέσα στα χαλιά, τις μοκέτες, τα σαλόνια και τα στρώματα.

Πρωτοπόροι, μετά την 30χρονη εμπειρία, την δομημένη οργάνωση, τα πλεονεκτήματα της έρευνας, την τεχνογνωσία της λειτουργικότητας, προσαρμοσμένη στις εφαρμογές για τα Ελληνικά δεδομένα, όπου η Klintec να κατατάσσεται στους πλέον ειδικούς για την Ελλάδα, έτσι ώστε να σας εγγυάται υπηρεσίες υψηλού επίπεδου, με ασφαλή και αποτελεσματική ποιότητα στις Bio-εφαρμογές Διαχείρισης Εσωτερικών Χώρων

Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή των λύσεων γίνεται με γνώμονα τις σύγχρονες απαιτήσεις και ανάγκες του κάθε χώρου ξεχωριστά, απλοποιώντας την ‘‘εργασία της καθαριότητας’’, με σκοπό να εισαχθούν όλοι οι εφαρμοστές , εργονομικά γρήγορα και αποτελεσματικά ξεκούραστα, στις νέες εφαρμογές των Απόλυτων Προτύπων Υγιεινού Καθαρισμού.

Μια καινοτομία που ξεκίνησε μέσα από έρευνα, προσαρμόστηκε για τα Ελληνικά δεδομένα με μεγάλη επιτυχία, λειτούργησε πιλοτικά την δεκαετία του`90, αλλάζοντας τα μέχρι ‘’σήμερα’’ δεδομένα στις υπηρεσίες καθαρισμού ,για επαγγελματικούς χώρους αλλά και για πολλά ελληνικά νοικοκυριά και συνεχίζει να αναπτύσσεται με την πίστη ότι στους Έλληνες αρέσει η καθαριότητα και το υγιεινό περιβάλλον.

Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι άνθρωποι και στην Ελλάδα στρέφονται προς ένα διαφορετικό τρόπο ζωής, συνειδητοποιώντας την ανάγκη χρήσης συστημάτων, μεθόδων και προϊόντων φιλικών προς το περιβάλλον.

Η εξασφάλιση της ποιοτικής διαβίωσης έχει γίνει πλέον σκοπός ζωής για όλους, η ανάγκη για ένα καθαρό και υγιεινό περιβάλλον είναι πολύ μεγάλη και σοβαρή υπόθεση. Με το σκεπτικό ότι, τις περισσότερες ώρες της ζωής μας τις περνάμε στο σπίτι μας και ότι συνήθως για την υγεία μας η ψυχολογία είναι ζωτικής σημασίας, κάναμε μια πολύχρονη ερευνά όπου διαπιστώσαμε ότι η ελλιπής ενημέρωση, για την σημαντικότητα των Τακτικών Επαγγελματικών Bio-εφαρμογών μιας αποτελεσματικής καθαριότητας.

Η υγεία αποτελεί πάντα το θεμελιώδες κοινωνικό αγαθό για την ευημερία μιας κοινωνίας πολιτών, εξαρτάται δε σε μεγάλο βαθμό από τις Υπηρεσίες Καθαριότητας και Υγιεινής με “διασφαλισμένη εξυγίανση” , που προάγονται με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.

1certificate213X202 -Επενδύοντας στην Διαφορετικότητα των Καινοτόμων Υπηρεσιών Περιβαλλοντολογικού Ενδιαφέροντος , δημιουργήσαμε το Καινοτόμο πρόγραμμα, Φροντίζουμε για το σπίτια σας, σε επίπεδο υπηρεσιών για την Προαγωγή Καθαριότητας και Υγιεινής , μετά από διάγνωση και τεστ προσδιορισμού σε “ρυπογόνα μικροβιακά φορτία” , ώστε να δοθούν αποτελεσματικά αποδοτικές και βιώσιμες λύσεις αναβάθμισης στο Ζωτικής Σημασίας εσωτερικό περιβάλλον του σπιτιού σας.

Η Διαφορετικότητα στα προγράμματα  Green Services του Natoural Cleaning βασίζονται στην αναπτυγμένη μέθοδο ‘‘Προηγμένης Τεχνολογίας ’’ ενός ολοκληρωμένου συστήματος για την ελεγχόμενη μείωση των “ρυπογόνων μικροβιακών φορτίων”, βακτηριδίων, μυκήτων, αφαίρεση αλλεργιογόνων περιττωμάτων ακαρεων, χωρίς την χρήση χημικών (Green Decontamination).


Αυτές οι Εναλλακτικές Διαχειριστικές εφαρμογές, με Επαγγελματικά συστήματα απορρύπανσης και εξυγίανσης βοηθούν στην μείωση των πληθυσμών σε πολλά παράσιτα (ζωικούς εχθρούς) των κατοικημένων χώρων, αλλά και την αποφυγή της επιμόλυνσης του χώρου με αλλεργιογόνους μολυσματικούς παράγοντες. Όπως τα αποσυνθεμένα μέρη των άκαρεων της οικιακής σκόνης (Dust mites) , μαζί με τα περιττώματα τους αλλά και των λεπιών – θραυσμάτων-που οφείλεται στο άκαρι της μεταδοτικής ψώρας, το οποίο ζει και αναπαράγεται στο δέρμα του ανθρώπου.

Χρειάζεται μεγάλη προσοχή στην επιλογή της μεθόδου, γιατί μια εφαρμογή χωρίς τον απαιτούμενο Επαγγελματικό εξοπλισμό και την επαγγελματική κατάρτιση, μπορεί να οδηγήσει σε αντίστροφα αποτελέσματα από αυτά που προσπαθούμε να επιτύχουμε (επιμόλυνση, δευτερογενείς μολύνσεις κ.α.) .

Στις απαιτήσεις των Παρερχόμενων υπηρεσιών για τα προγράμματα του Green Services χρησιμοποιούνται και οι εφαρμογές του κατοχυρωμένου Συστήματος Καθαρισμού και Εξυγίανσης του αέρα HealthWay EMF™ (Enhanced Media Filtration) , με την επαναστατική ζώνη εξουδετέρωσης μικροοργανισμών με χαρακτηρισμό Ιατρικής Συσκευής Τάξης ΙΙ από τον οργανισμό FDA των ΗΠΑ.

Είναι πιστοποιημένο για τη δέσμευση σωματιδίων διαμέτρου έως και 0,1 μικρών, ποσοστό μεγαλύτερο από ένα αντίστοιχο σύστημα HEPA, αποτελεί δε την πιο σημαντική εξέλιξη στα συστήματα καθαρισμού του αέρα τα τελευταία χρόνια θέτοντας νέα πρότυπα στην έννοια του ‘’καθαρού αέρα στον εσωτερικό χώρο ‘’. Εξουδετερώνει: 98-100% ιούς,98-100% βακτηρίδια ,94-100% μύκητες.

Το Sanosil® HALO είναι μια ηλεκτρική συσκευή με πλήρη αυτοματισμό, για αποτελεσματική εφαρμογή δια ψεκασμού των υγρών απολυμαντικών Sanosil. Μέσα σε ελάχιστα λεπτά το Sanosil θα διανεμηθεί με την μορφή ομίχλης, (εναιώρημα σταγόνων πολύ μικρού διαμετρήματος), καλύπτοντας κάθε γωνιά ακόμα και σε μη προσεγγίσιμα σημεία, καταστρέφοντας αποτελεσματικά όλα τα παθογόνα μικρόβια μέσα στον εκτιμώμενο όγκο του δωματίου, χωρίς να αφήνει υγρά υπολείμματα ή εμφανής εναποθέσεις(στίγματα) πάνω στις επιφάνειες.

2certificate213X202Μετά από 90 λεπτά το δωμάτιο 200m³ μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθεί. Sanosil Περισσότερα………

To Sanosil SUPER 25 ως απολυμαντικό είναι εγκεκριμένο από τον ΕΟΦ.  «Απολυμαντικό ευρέως φάσματος  χρησιμοποιείστε το με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση»

Το The Green Purification Group (TGPG) είναι μια Υψηλής Ποιότητας Εξυγίανση όλων των εσωτερικών χώρων και μπορεί να προσαρμοστεί και να εφαρμοστεί με θεαματικά αποτελέσματα, εξολοκλήρου η συμπληρώνοντας, σε Ξενοδοχεία, Καμπίνες Πλοίων, Αίθουσες Προβολών (σινεμάδες), Χώρους συνεδριάσεων, Μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, Κέντρα Αποθεραπείας & Αποκατάστασης , (Hospitality) Γυμναστήρια, Παιδικούς σταθμούς, Επαγγελματικούς χώρους, Σπίτια, κ.λ.π.

Σχετικά Άρθρα

Επιτακτική ανάγκη η ανάπτυξη των Bio-εφαρμογών Διαχείρισης του Εσωτερικού Περιβάλλοντος.

Comments are closed.